View Otto Gradstein's profile on LinkedIn Classica Nova op Google+ Classica Nova op Facebook

Lesmateriaal bij Literatuur

De huidige lesboeken voor de bovenbouw van de middelbare school bieden mooie bloemlezingen van de belangrijkste Latijnse en Griekse literaire werken uit de Oudheid. Ze bieden een evenwichtige selectie van teksten, duidelijke historische achtergronden en nuttige aantekeningen bij de teksten.

Het ontbreekt echter vaak aan hulpmiddelen om de teksten echt als leesteksten te kunnen benaderen: al te vaak zijn docenten genoodzaakt om bijna volledig te focussen op vertaalvaardigheid en de leerlingen de tekst als een ingewikkelde puzzel te laten benaderen. Aan echte reflectie op de tekst als cultureel-kunstzinnige uiting is vaak (te) weinig ruimte en tijd.

Om de teksten minder als puzzels en meer als literatuur te laten benaderen, is het zogenaamde 'ITHAKA'-instrument van Kokkie van Oeveren zeer geschikt. Dit instrument biedt een handige manier om lessen te ontwerpen teneinde taal en cultuur meer te integreren, en zodoende meer te kunnen komen tot een waarachtige 'reflectie op het eigene via het vreemde', wat tenslotte het hoofddoel is van het onderwijs in de Klassieke Talen.

Naast de in het ITHAKA-instrument geadviseerde activiteiten kan het ook zeer nuttig zijn om de teksten toegankelijker te maken voor de leerlingen met behulp van één of meer van de volgende middelen:

  • Vóór het lezen van een passage de relevante woordenschat herhalen of introduceren
  • Eerst een eenvoudige versie van de passage laten lezen / samen lezen (niet woordelijk vertalen)
  • Eerst de inhoud van de passage voor de klas samenvatten in het Nederlands
  • Afbeeldingen bij de tekst voegen die steeds de inhoud van de passage illustreren
  • Eenvoudige inhoudelijke verwerkingsvragen in het Latijn/Grieks bieden na het lezen van een passage
  • Educatieve video's met gedetailleerde bespreking van de tekst aanbieden, om in de les tijd de hebben voor bovenstaande activiteiten

Hieronder ga ik in meer detail in op bovenstaande suggesties. In het menu links vindt u materiaal gerangschikt op auteur.

...