Cursussen Latijn voor Gevorderden

Deze cursussen Latijn zijn bedoeld voor cursisten        
die al enige basiskennis van Latijn hebben. De cursussen sluiten aan bij het niveau van de deelnemers. Het is mogelijk de voorgaande hoofdstukken uit het boek d.m.v. zelfstudie door te nemen. Mocht u twijfelen wat een geschikt niveau voor u is, dan kunt u altijd met de docent overleggen.
 
Tijdens de cursus leert u meer over de cultuur van de Romeinen en bouwt u in een kleine groep cursisten gestaag verder aan uw woordenschat en beheersing van de grammatica van het Latijn.
Na deze cursus kunt U Latijnse teksten van enigszins gevorderd niveau lezen, zonder de vertaalslag naar het Nederlands te maken: u begrijpt de teksten direct tijdens het lezen.

De cursus wordt gegeven door drs. Otto Gradstein

Cursusgegevens

Momenteel lopende cursussen met startmoment

  • Semi-gevorderden: dinsdagmiddag 16:00-17:30,

13 lessen van 1,5 uur. Buiten de lessen om is 1 à 1,5 uur zelfstudie nodig. Geen les tijdens de schoolvakanties. 

Locatie 

Sociaal Cultureel Centrum (SCC) "De Sterrentuin"
Van Diepeningenlaan 110h
2352 KA Leiderdorp

Kosten

Cursusprijs: € 188,- Aanmelden via de site van de LVU.

Lesmateriaal:
Voor de cursus wordt de methode Lingua Latina, deel 1 (Familia Romana) van H.H. Ørberg gebruikt. Het is ook te gebruiken voor verdere vervolgcursussen. Als u dit boek al in bezit heeft, hoeft u het uiteraard niet te bestellen.
Alle cursisten hebben toegang tot de digitale leermiddelen behorende bij de methode en de eigen leermiddelen via de website van Classica Nova, zodat u thuis op uw gemak de lesstof kunt herhalen.

Inhoud Cursus

De verhalen
In deze cursus behandelen we hoofdstukken uit het eerste deel van Lingua Latina van H. Ørberg, getiteld "Familia Romana". De teksten in dit boek gaan over de wederwaardigheden rondom een Romeinse familie uit de tweede eeuw na Christus. Dat biedt een goede gelegenheid om tijdens het kennismaken met de taal ook meer te leren over de cultuur en het verhalengoed van de Romeinen.

In de vervolgcursus I komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de Romeinse Familia en slavernij, het huis, steden, wegen en winkels e.d.

Latijn leren lezen 
Ook in de gevorderdencursussen lezen we elke cursusavond Latijnse teksten op een voor u passend niveau, op een vlotte en vloeiende manier. Met behulp van allerlei (speelse) oefeningen leert u het Latijn direct tijdens het lezen  te begrijpen, in plaats van de tekst woord voor woord te ontcijferen en pas na het noteren van de vertaling tot enig begrip te komen.
U leert ook gesproken Latijn verstaan en zelf Latijn spreken, maar dat is niet het eerste doel: die activiteiten zijn alleen het middel om ons doel te bereiken: een direct begrip van geschreven Latijn, zonder te hoeven vertalen.

Woordenschat en grammatica
In de gevorderdencursus wordt uw kennis uitgebreid. Ook hier geldt dat door te lezen, te luisteren en te spreken uw Latijnse woordenschat en uw begrip van de grammatica als het ware vanzelf groeit. Woorden leert u niet door ze te koppelen aan de betekenis van het woord in het Nederlands, maar door de context of met behulp van plaatjes, gebaren of handelingen. Op deze manier gaat het leren van woorden vrijwel moeiteloos, zonder de woorden in uw geheugen te hoeven stampen.