Cursus Latijn voor Beginners    

Deze cursus Latijn is voor echte beginners: er is geen enkele voorkennis vereist. Tijdens de cursus maakt u in een kleine groep cursisten in tien lessen kennis met de Latijnse taal en de cultuur van de Romeinen. Na deze cursus kunt u eenvoudige Latijnse teksten lezen, zonder de vertaalslag naar het Nederlands te maken: u begrijpt de teksten direct tijdens het lezen.

De cursus wordt gegeven door drs. Otto Gradstein.
Na de deze cursus kunt u direct aansluitend verder met de Cursus Latijn voor Gevorderden I.

Cursusgegevens

Deze cursus wordt momenteel niet aangeboden.

12 lessen van 1,5 uur. Buiten de lessen om is 1 à 1,5 uur zelfstudie nodig. Geen les tijdens de schoolvakanties.

Locatie  

--

Aanmelden

---

Kosten

Cursusprijs: € 175

Lesmateriaal:
Voor de cursus wordt de methode Lingua Latina, deel 1 (Familia Romana) van H.H. Ørberg gebruikt. Het is ook te gebruiken voor een eventuele vervolgcursus. Alle cursisten krijgen toegang tot de digitale leermiddelen behorende bij de methode, zodat u thuis op uw gemak de lesstof kunt herhalen.

Inhoud Cursus

De verhalen
Tijdens deze beginnerscursus behandelen we de eerste paar hoofdstukken van het eerste deel van Lingua Latina van H. Ørberg, getiteld "Familia Romana". De teksten in dit boek gaan over de wederwaardigheden rondom een Romeinse familie uit de tweede eeuw na Christus. Dat biedt een goede gelegenheid om tijdens het kennismaken met de taal ook meer te leren over de cultuur en het verhalengoed van de Romeinen.
In de beginnerscursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de Romeinse Familia en slavernij, het onderwijs, steden en wegen, en het Romeinse rijk.

Latijn leren lezen 
Elke cursusavond lezen we Latijnse teksten op een voor u passend niveau, op een vlotte en vloeiende manier. Met behulp van allerlei (speelse) oefeningen leert u het Latijn direct tijdens het lezen  te begrijpen, in plaats van de tekst woord voor woord te ontcijferen en pas na het noteren van de vertaling tot enig begrip te komen.
U leert ook gesproken Latijn verstaan en zelf Latijn spreken, maar dat is niet het eerste doel: die activiteiten zijn alleen het middel om ons doel te bereiken: een direct begrip van geschreven Latijn, zonder te hoeven vertalen.

Woordenschat en grammatica
Doordat u tijdens de cursus veel zult lezen, luisteren en spreken, groeit als het ware vanzelf uw Latijnse woordenschat en uw begrip van de grammatica. Woorden leert u niet door ze te koppelen aan de betekenis van het woord in het Nederlands, maar door de context of met behulp van plaatjes, gebaren of handelingen. Op deze manier gaat het leren van woorden vrijwel moeiteloos, zonder de woorden in uw geheugen te hoeven stampen.
Ook de klassieke Latijnse uitspraak en de juiste klemtoon leert u tijdens deze cursus niet door allerlei regels uit uw hoofd te leren, maar door eenvoudig Latijn te beluisteren, te lezen en ook zelf te spreken.