Total Physical Response

Total Physical Response (TPR) is een methode die al sinds de jaren '70 van de vorige effectief wordt toegepast in het moderne vreemde talen onderwijs. In Nederland is hij nog steeds echter vrij onbekend.

De methode is gestoeld op de manier waarop kleine kinderen hun moedertaal leren: eerst heel veel luisteren, daarna pas beginnen met spreken. Daarnaast bestaat een groot deel van wat kinderen aan taaluitingen horen uit vriendelijke opdrachten: "Pak mijn hand maar, ga maar staan, steek je armpje uit, dan trek ik je vest aan." Kinderen reageren daarop door iets te doen, en niet door antwoord te geven. Als ze niet begrijpen wat de bedoeling is, dan laat de volwassene door gebaren merken wat de opdrachten betekenen.

Op dezelfde wijze kunnen jongeren en volwassenen ook een vreemde taal leren: door vriendelijke opdrachten te horen, en voorgedaan zien worden, en vervolgens de opdrachten uit te voeren. De docent zegt bijvoorbeeld "Surgite," en staat van zijn stoel op. De leerlingen staan ook op. Dan zegt de docent "Considite," en hij gaat zitten. De leerlingen gaan ook zitten. Ze begrijpen inmiddels wat surgite en considite betekenen. Na een aantal herhalingen gaat de docent verder met de volgende opdrachten, en wordt de woordenschat steeds verder uitgebouwd. Na verloop van tijd kunnen de leerlingen zelf de opdrachten gaan geven, en meerdere woorden combineren tot nieuwe opdrachten, zodat de taal vloeiend beheerst wordt.

Onderzoek* wijst uit dat het gebruik van bewegingen ertoe leidt dat het geleerde beter onthouden wordt, omdat naast het auditieve en visuele geheugen, ook het senso-motorische geheugen wordt ingezet bij het leren.

Kenmerken van TPR:

  • eerst luisteren, daarna pas spreken
  • uitvoeren en geven van opdrachten
  • 100% begrip van wat er gezegd wordt
  • fysieke acties vergemakkelijken het leren, waardoor het geleerde beter onthouden wordt
  • door actief bezig te zijn wordt het leren ook leuker, hetgeen de motivatie om te leren verhoogt
  • TPR kan voor alle leeftijden en niveaus gebruikt worden

Voor meer informatie, zie TPR op Wikipedia.

*Asher, James J.; Learning another language through actions, The complete teacher’s guidebook; Sky Oaks Productions, Los Gatos, California, (1e druk 1977) 6e druk 2003(uitgebreider).