Actieve didactiek

In de tegenwoordig gangbare methode om Latijn en Oudgrieks te leren wordt de taal gezien als een ingewikkelde puzzel, die alleen opgelost kan worden door een intensieve kennis van de grammatica, veel woordjes stampen dan wel opzoeken, en een hele hoop doorzettingsvermogen. Het resultaat van al dat zwoegen is dan een vertaling. Is de vertaalslag correct uitgevoerd, dan kun je dus in je vertaling lezen waar de tekst eigenlijk over gaat.

Maar wat is dat eigenlijk een omslachtige manier om tot de kern van een tekst door te dringen! Waarom eerst een vertaling maken als je een tekst wil begrijpen? Waarom kunnen we die tekst niet gewoon lezen?

Het antwoord hierop luidt logischerwijs: omdat we de taal niet goed genoeg beheersen. Het probleem met de gangbare methode is dat de taal alleen passief en schriftelijk aangeleerd wordt, dat wil zeggen: je leert alleen maar lezen. Of eigenlijk niet eens lezen, maar vertalen. Luisteren, schrijven en spreken: het wordt allemaal niet geleerd. En ergens is dat ook wel logisch, want Latijn is een taal die nergens ter wereld meer door moedertaalsprekers gesproken wordt. In die zin is het een dode taal, alhoewel we liever zouden moeten spreken van een “versteende taal”, want tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds mensen die de taal hebben leren spreken. Die leren Latijn dus actief beheersen, in plaats van alleen maar passief.

En net als bij de moderne talen, is de actieve methode nou juist de enige effectieve manier om de taal te leren. Wil je een taal gemakkelijk kunnen lezen, dan moet je als het ware in die taal leren denken. Dat is een voorwaarde voor het kunnen spreken en schrijven in een taal. En kun je spreken en schrijven, dan gaat het lezen en luisteren vanzelf. De spreek- en schrijfvaardigheid nemen de lees- en luistervaardigheid als het ware op sleeptouw. In het algemeen geldt: hoe beter je spreekt en schrijft, des te makkelijker je luistert en leest.

De actieve methode die bij Classica Nova gehanteerd wordt steunt op twee pijlers: de natuurmethode en TPR.